رزومه

 • نمایشگاه سومین  همایش بین المللی مدیران فنی و  نگهداری و  تعمیرات  –   دی ماه۱۳۸۴
 • نمایشگاه نخستین کنفرانس بین اللمللی زنجیره تامین و سیستم های اطلاعات (مرکزهمایش های رازی تهران)- آبان ماه ۱۳۸۵
 • نمایشگاه الکترونیکی حفاظتی و مراقبتی ( دانشگاه تهران )- آذرماه ۱۳۸۵
 • نمایشگاه جانبی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت(سالن کنفرانس سران ) – آذرماه ۱۳۸۵
 • اولین کنفرانس بین المللی RFID( سالن همایش های رازی) – بهمن ماه  ۱۳۸۵
 • ششمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی،  ایمنی و امنیتی  ایپاس ۲۰۰۷  (نمایشگاه بین المللی تهران) –  تیرماه ۱۳۸۶
 • کنفرانس بین اللملی زنجیره تامین وتوزیع – مهرماه ۱۳۸۶
 • چهارمین کنفرانس و نمایشگاه نگهداری و تعمیرات –  آبان ماه ۱۳۸۶
 • نمایشگاه جانبی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت – (سالن کنفرانس سران ) آبان ماه  ۱۳۸۶
 • نمایشگاه بین المللی برق واتوماسیون صنعتی ( نمایشگاه بین المللی مشهد) بهمن ماه  ۱۳۸۶
 • دومین کنفرانس بین المللیRFID (مرکزهمایش های رازی تهران)- اسفند ماه۱۳۸۶
 • چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، فاضلاب و تجهیزات وابسته ( پژوهشکده نیرو) – خرداد ۱۳۸۷
 • هفتمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی،  ایمنی و امنیتی ایپاس ۲۰۰۸  (نمایشگاه بین المللی تهران) –  تیر ماه ۱۳۸۷
 • چهاردهمین نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی و پالایش (نمایشگاه بین المللی تهران)  –  فروردین ماه ۱۳۸۸   
 • هشتمین نمایشگاه بین المللی (لوازم و تجهیزات پلیسی،  ایمنی و امنیتی) ایپاس ۲۰۰۹  (نمایشگاه بین المللی تهران) – تیرماه ۱۳۸۸
 • نمایشگاه همایش ایجادتحول درمدیریت سازمانها و بنگاههای اقتصادی ایران (سالن همایش های صدا و سیما)  – مهر ماه ۱۳۸۸
 • نمایشگاه اولین همایش سیستم های امنیتی و حفاظتی مراکز (سالن همایش های صدا و سیما) – مهر ماه ۱۳۸۸
 • نمایشگاه اولین کنفرانس بین المللی خدمات بانکی (سالن همایش های صدا و سیما) – آذر ماه۱۳۸۸
 • پانزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک( الکامپ (۲۰۰۹)   (نمایشگاه  بین المللی تهران) آذر ماه ۱۳۸۸
 • نهمین نمایشگاه بین المللی (لوازم و تجهیزات پلیسی،  ایمنی و امنیتی) ایپاس۲۰۱۰ ( مصلای تهران)  مهرماه ۱۳۸۹
 • شانزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک( الکامپ (۲۰۱۰)   (نمایشگاه بین اللملی تهران) آبان ماه ۱۳۸۹ 
 • نمایشگاه جانبی هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت  (سالن همایش های برج میلاد ) – آذر ماه ۱۳۸۹
 • نمایشگاه نفت ، گاز، پتروشیمی و پالایش  (نمایشگاه بین المللی کیش)  –  دی ماه ۱۳۸۹
 • پانزدهمین نمایشگاه نفت ، گاز، پتروشیمی و پالایش (نمایشگاه بین المللی تهران) –  اردیبهشت  ۱۳۹۰
 • اولین نمایشگاه مدیریت بحران (وزارت کشور) –  اردیبهشت ماه  ۱۳۹۰
 • اولین نمایشگاه HSE (بهداشت ، ایمنی و  محیط زیست ) –  (مصلای تهران)  خرداد ماه  ۱۳۹۰
 • نمایشگاه جانبی همایش HSE شرکت ملی گازایران  (تهران)- مهرماه ۱۳۹۰
 • هشتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی ( سالن همایش های رازی) – آبانماه ۱۳۹۰
 • دهمین نمایشگاه بین المللی (لوازم و تجهیزات   پلیسی،  ایمنی و امنیتی)   ایپاس  ۲۰۱۱ ( مصلای تهران)-  مهرماه ۱۳۹۰
 • نمایشگاه جانبی همایش حراست  شرکت ملی نفت ایران  (مرکز همایش های رایزن)  –  مهرماه  ۱۳۹۰
 • نمایشگاه جانبی اولین همایش پدافند غیرعامل منطقه ای ( استانداری کرمانشاه) –  آبان ماه ۱۳۹۰
 • پنجمین نمایشگاه صنایع دریائی و دریانوردی (کیش )- آبان ماه  ۱۳۹۰
 • نمایشگاه جانبی همایش مدیران ساخت وساز (سالن همایش های صدا و سیما)-  آذرماه  ۱۳۹۰
 • نمایشگاه جانبی همایش ملی سیستمهای امنیتی و حفاظت مراکز ( سالن همایش های صدا و سیما) – آذرماه  ۱۳۹۰
 • نمایشگاه جانبی دومین همایش پدافندغیرعامل منطقه ای (استانداری سمنان ) – آذرماه  ۱۳۹۰
 • چهارمین نمایشگاه ( ۲۰۱۱ISS ) تخصصی تجهیزات سیستم های  ایمنی و حفاظتی (سالن حجاب) –  آذر ماه  ۱۳۹۰
 • سومین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ( نمایشگاه بین المللی اهواز)  – بهمن ماه  ۱۳۹۰
 • نمایشگاه فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، ایمنی وآتشنشانی (نمایشگاه بین المللی اهواز) – بهمن ماه  ۱۳۹۰
 • نمایشگاه جانبی چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE   (دانشگاه شریف تهران) –  اسفندماه  ۱۳۹۰
 • نمایشگاه همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت آب و برق (مرکز همایش های وزارت نیرو) خرداد ماه ۱۳۹۱
 • نمایشگاه دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران (تالار وزارت کشور) –  خرداد ۱۳۹۱
 • نمایشگاه امنیت الکترونیک موزه ها، آرشیوها و مراکز اسناد (موزه هنرهای اسلامی) موزه ایران باستان   مرداد ۱۳۹۱
 • نمایشگاه اولین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (هتل المپیک)  شهریور۱۳۹۱
 • یازدهمین نمایشگاه بین المللی (لوازم و تجهیزات   پلیسی،  ایمنی و امنیتی)   ایپاس۲۰۱۲ ( مصلای تهران) –  مهرماه ۱۳۹۱
 • چهارمین نمایشگاه دریایی و صنایع وابسته (نمایشگاه بین المللی تهران)- دی ماه ۱۳۹۱
 • هجدهمین نمایشگاه نفت ، گاز، پتروشیمی و پالایش (نمایشگاه بین المللی تهران) –  اردیبهشت  ۱۳۹۳
 • چهاردهمین نمایشگاه بین المللی (لوازم و تجهیزات   پلیسی،  ایمنی و امنیتی)   ایپاس۲۰۱۵ ( مصلای تهران) –  مهرماه ۱۳۹۴
 • بیست و یکمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک( الکامپ (۲۰۱۵)   (نمایشگاه  بین المللی تهران) آذر ماه ۱۳۹۴
 • دومین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته ( مصلای تهران) اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
 • پانزدهمین نمایشگاه بین المللی (لوازم و تجهیزات   پلیسی،  ایمنی و امنیتی)   ایپاس۲۰۱۶ ( مصلای تهران) –  مهرماه ۱۳۹۵
 • شانزدهمین نمایشگاه بین المللی (لوازم و تجهیزات   پلیسی،  ایمنی و امنیتی)   ایپاس۲۰۱۷ ( مصلای تهران) –  مهرماه ۱۳۹۶