دوره های آموزشی دوربین مداربسته با ارائه مدرک بین المللی

owje0ertebate-amn

مجهزترین و به روزترین مرجع آموزش سیستم های حفاظتی و نظارتی

معرفی مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی وحرفه ای 

 

مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای (ITC) درسال ۱۳۵۳ با همکاری سازمان بین المللی کار (ILO) و برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) تأسیس شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با همت متخصصین ایرانی تجهیز و بهره برداری گردید و از سال ۱۳۶۳ به طور رسمی شروع به فعالیت نمود . این مرکز به منظور تامین وتربیت مربیان مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای (TVTO) و دیگر موسسات و نهادها حسب تقاضا، تحت پوشش آن سازمان تاسیس شد وبعنوان یک مرکز مستقل مستقیما ًزیر نظر ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اداره میشود و نقش محوری توسعه منابع انسانی سازمان را بعهده دارد. سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بوده و متولی آموزشهای مهارتی و کاربردی جهت ایجاد زمینه های اشتغال مولد، اشاعه فرهنگ کار در جامعه،توسعه و بهبود توانمندی منابع انسانی و تربیت تکنسین ها وکارگران ماهر مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تولیدی را بعهده دارد .

درحال حاضر مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای به لحاظ برخورداری از امکانات وسیع و پیشرفته سخت افزاری، نرم افزاری، رفاهی از قبیل خوابگاه، رستوران، نمازخانه، سالن ورزشی، کتابخانه و منابع انسانی خبره بعنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش های تخصصی و مهارتی پیشرفته در سطح کشور و منطقه مطرح می باشد.

آدرس :

کرج – میدان آزادگان – بلوار امام رضا (ع) – بلوار تربیت مربی – مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای

اوج ارتبـــــاط امـن موسســه ای اســت دانــش بنیــان کــه بــا ســابقه چندیــن ســاله مدیــران آن در راســتای تحقیق، پژوهــش و آمــوزش سیســتم نظــارت تصویــری در جهــت بــالا بــردن دانــش فنــی مجریــان، کاربــران و نصابـان دوربیـن مـدار بسـته فعالیـت مـی نمایـد و همچنیـن بـا همـکاری مرکـز تربیـت مربـی و پژوهـش هـای فنـی و حرفـه ای اقدام بـه برگـزاری سـمینارها و دوره هـای آموزشـی تخصصـی سیسـتم نظـارت تصویـری را در محـل آن مرکـز نمـوده است.

دوره های تخصصی دوربین مداربسته

همسو با تصمیم جدی مدیران اجرایی کشور در جهت حمایت آموزش فنی و حرفه ای افراد جویای کار  و بالا بردن دانش فنی مجریان، کاربران و  نصابان سیستم های دوربین  مدار بسته، موسسه اوج ارتباط امن با همکاری مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای اقدام به تشکیل کلاس های آموزشی سیستم های نظارت تصویری در سه سطح مختلف، نموده است.

(OCSE)  –  دوره متخصص نظارت تصویری

ورود به حوزه طراحی و مدیریت پروژه از ابتدا تا انتها به صورت کاملا تخصصی با استفاده از نرم افزارهای به روز طراحی و شناخت کامل تجهیزات برند های مختلف در این بخش ارایه می گردد.

.

(OCSP)  –  دوره کارشناس نظارت تصویری

تمرکز بر روی نحوه کار با سیستم های پیشرفته و پیچیده جهت تسلط بر عیب یابی و رفع عیب در پروژه تشریح بسترهای ارتباطی تمرکز بر روی عملیات های کاربردی و پیشرفته شبکه. این دوره پیش نیاز دوره بعدی می باشد.

.

(OCSA) –  دوره تکنسین نظارت تصویری

شروع آکادمیک مبحث سیستم های حفاظتی و نظارتی از مفاهیم پایه و اساسی تشریح عملکرد تجهیزات به صورت تئوری و عملی و نحوه اجرای یک پروژه کوچک اما ساختار یافته از ابتدا تا انتها. این دوره پیش نیاز دوره های بعدی می باشد

.

شرکت کنندگان پس از اتمام دوره و موفقیت در آزمون، گواهینامه رسمی مرکزتربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای دریافت خواهند کرد.

نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی اوج ارتباط امن

  1. مطالعه دقیق سرفصل ها
  2. تکمیل فرم ثبت نام   و انتطار جهت تماس کارشناسان با شما
  3. واریز ۵۰% شهریه جهت رزرو دوره فوق و ارسال شماره تراکنش برای کارشناس ثبت نام
  4. عضویت در صفحه های رسمی اوج امنیت جهت کسب اطلاع از اخبار و زمان برگزاری کلاس ها

۰۹۱۲۴۵۲۱۰۵۹ – ۰۹۱۲۷۹۲۸۹۰۲ –  ۰۹۱۲۱۷۶۵۱۰۵