نظرات شرکت کنندگان دوره های نظارت تصویری

با تشکر از استاد محترم ,لطفا هماهنگی های لازم جهت افزایش زمان کلاس EP و انتقال تصویر را انجام دهید.

محمد سپهر

4.0
2017-06-11T00:21:56+04:30

محمد سپهر

با تشکر از استاد محترم ,لطفا هماهنگی های لازم جهت افزایش زمان کلاس EP و انتقال تصویر را انجام دهید.
4.0
1