نظرات شرکت کنندگان دوره های نظارت تصویری

با سلام خدمت استاد عزیزو ارجمند

اطلاعات بنده در رابطه با این دوره خیلی اندک بود ولی از آنجایی که یک مربی آموزشی هستم خدمت شما بزرگوار عرض می نمایم:

  1. نبودن جزوه از پیش تعیین شده دراختیار کارآموز

  2. به علت گسترده بودن این رشته نیازبه پودمان های بیشتر 1و2و3و4 میباشد

ناشناس

4.0
2017-06-11T00:04:25+04:30

ناشناس

با سلام خدمت استاد عزیزو ارجمند اطلاعات بنده در رابطه با این دوره خیلی اندک بود ولی از آنجایی که یک مربی آموزشی هستم خدمت شما بزرگوار عرض می نمایم: نبودن جزوه از پیش تعیین شده دراختیار کارآموز به علت گسترده بودن این رشته نیازبه پودمان های بیشتر 1و2و3و4 میباشد
4.0
1